Google
U bent welkom in deze praktijk van logopedist
Eveline Janssens-Camps in het mooie heuvelland!

LCH biedt logopedische therapie en coaching zowel
voor het kind als voor de volwassene.
De therapie is op maat, dat wil zeggen dat het
behandelen van iedere individuele persoon op de
wijze die het beste bij hem/haar past centraal staat.
De behandeling kan behalve in het Nederlands ook
in het Engels, Duits of Limburgs dialect plaatsvinden.
De locatie van de praktijk is dichtbij de bushalte
en er zijn genoeg parkeerplaatsen.
LCH is ook buiten kantooruren open.
Nieuwe cliënten zijn welkom!

I.v.m. het CORONA-virus:
- Worden alle benodigde veiligheidsmaatregelen
in acht genomen.
- Gelden er bepaalde voorwaarden.

Logopedie:

Als logopedist kan ik helpen bij:

  Volwassenen:

  Logopedie volwassene LCH
 • Taal- en/of spraakproblemen bij dementie.

 • Taalproblemen (afasie) na een CVA (hersenbloeding/-infarct).

 • Spraakproblemen (dysartrie) na een CVA (hersenbloeding/-infarct).

 • Communicatiestoornis bij Rechter Hemisfeer problematiek.  

 • Slikproblemen (dysfagie): moeilijk kunnen slikken of verslikken tijdens het eten/drinken (hoesten).

 • Ademhalingsstoornissen: COPD of hyperventilatie.

 • Stemproblemen (dysfonie): met een organisch probleem (b.v. stembandknobbels).

 • Stemproblemen (dysfonie): met een functionele/psychogene oorzaak (verkeerd gebruik van de stembanden).

 • Genderdysfonie: verandering van het stemgeluid bij genderverandering.

 • Globusklachten: het gevoel dat er iets in de keel zit, terwijl dit niet zo is of een pijn-/spanningsgevoel in de keel.

Bekijk deze brochure met informatie over mijn behandelingen:

Behandelingen bij LCH


Voor meer informatie verwijs ik u naar de betreffende brochures hieronder of u kunt mij bellen/mailen.

  Wat is logopedie?   Informatie over de behandeling   Stem inzicht   Communiceren is alles                          


Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar bij volwassen cliënten valt deze vergoeding wel onder het eigen risico. Indien u een verwijzing van een arts heeft, kunt u in ieder geval voor de therapie bij mij terecht. Zonder verwijzing is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u wel/niet via DirecteToegankelijkheidLogopedie terecht kunt.

Zie voor meer informatie hierover de volgende brochure:

Zonder verwijzing naar de logopedist  
DTL

Doordat ik op dit gebied bijscholing heb gevolgd, is dit bij LCH mogelijk! Bij de eerste afspraak wordt dan een screening uitgevoerd (vragenlijst) waarmee samen wordt bepaald of de logopedie direct kan starten of dat nader onderzoek door een arts wenselijk is.

 


Check de vergoeding van uw zorgverzekering hier.
Wilt u nog meer lezen over logopedie, kijk hier.

Logopedie:

Als logopedist kan ik helpen bij:

  Kinderen:

  Logopedie volwassene LCH
 • Taalproblemen: moeite met het begrijpen en spreken van de taal.

 • Spraakproblemen: moeite met het uitspreken van bepaalde klanken of moeilijk verstaanbaar zijn.

 • Lees- en/of spellingsproblemen met een logopedische oorzaak: fonologische- of audiologische verwerkingsproblemen.

 • Problemen bij autisme. Kinderen met autisme kunnen moeite hebben met de taal, communicatie en/of uitspraak.

 • Auditieve verwerkingsproblemen.

 • Problemen met de leesvoorwaarden zoals moeite met het hakken en plakken van woorden.

 • Stemproblemen: heesheid, schorheid.

 • Afwijkend mondgedrag: nagelbijten, speekselverlies, openmondgedrag.

 • Afwijkend slikken: slikken met de tong tussen de tanden waardoor tanden scheef groeien.

Bekijk deze brochure met informatie over mijn behandelingen:

Behandelingen bij LCH


Voor meer informatie verwijs ik u naar de betreffende brochures hieronder of u kunt mij bellen/mailen.

  Wat is logopedie?   Informatie over de behandeling   Stem inzicht   Taalontwikkeling bij baby, peuter en kleuter   Communiceren is alles   Meertaligheid      


Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar bij volwassen cliënten valt deze vergoeding wel onder het eigen risico. Indien u een verwijzing van een arts heeft, kunt u in ieder geval voor de therapie bij mij terecht. Zonder verwijzing is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u wel/niet via DirecteToegankelijkheidLogopedie terecht kunt.

Zie voor meer informatie hierover de volgende brochure:

Zonder verwijzing naar de logopedist  
DTL

Doordat ik op dit gebied bijscholing heb gevolgd, is dit bij LCH mogelijk! Bij de eerste afspraak wordt dan een screening uitgevoerd (vragenlijst) waarmee samen wordt bepaald of de logopedie direct kan starten of dat nader onderzoek door een arts wenselijk is.

 


Check de vergoeding van uw zorgverzekering hier.
Wilt u nog meer lezen over logopedie, kijk hier.

Logopedie:

Bekijk deze brochures met informatie over mijn behandelingen:

Behandelingen bij LCH Behandeling na Covid-19 bij LCH


Logopedie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar bij volwassen cliënten valt deze vergoeding wel onder het eigen risico. Indien u een verwijzing van een arts heeft, kunt u in ieder geval voor de therapie bij mij terecht. Zonder verwijzing is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u wel/niet via DirecteToegankelijkheidLogopedie terecht kunt.

Zie voor meer informatie hierover de volgende brochure:

Zonder verwijzing naar de logopedist  
DTL

Doordat ik op dit gebied bijscholing heb gevolgd, is dit bij LCH mogelijk! Bij de eerste afspraak wordt dan een screening uitgevoerd (vragenlijst) waarmee samen wordt bepaald of de logopedie direct kan starten of dat nader onderzoek door een arts wenselijk is.

 


Check de vergoeding van uw zorgverzekering hier.
Wilt u nog meer lezen over logopedie, kijk hier.

Logopedie:

Telelogopedie:

Telelogopedie LCH Per 2020 is het mogelijk om bij LCH telelogopedie te krijgen. Hierbij wordt de logopedie via beeldverbinding gegeven.
Dit wordt vergoed door alle zorgverzekeraars afgezien van VGZ. De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt enkele eisen hieraan. U bent dan ook verplicht om eenmaal per maand naar de praktijk te komen. De overige afspraken kunnen dan via beeldverbinding plaatsvinden.
Het is belangrijk dat u beschikt over een goede internetverbinding, een webcam en bij voorkeur ook een hoofdtelefoon.
Voor meer informatie hierover kunt u met mij contact opnemen. Deze vorm van logopedie is namelijk niet bij alle behandelingen wenselijk/mogelijk. Wilt u graag telelogopedie, maar kunt/wilt u niet enkele keren naar de praktijk komen? Dit kan, maar dan wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar.

U of uw kind heeft logopedie nodig:

Stappenplan:
1. Haal een verwijskaart bij een arts (deze stap kunt u overslaan indien uw zorgverzekeraar dit toestaat).
2. Vul het hiernaast staande aanmeldingsformulier in of bel/mail mij voor een afspraak.
3. Kom naar de afspraak met de verwijskaart (optioneel), het pasje van de zorgverzekeraar en een ID-bewijs. Bij een huisbezoek kunt u dit klaarleggen.
4. De eerste afspraak voeren wij een gesprek (anamnese) om na te gaan hoe ik kan helpen.
5. Het onderzoek wordt uitgevoerd (dit kan een paar behandelingen duren).
6. De therapie wordt gestart. Hierbij wordt door u en mij samen een doel gesteld.
7. Na een periode (tijd kan variëren) wordt opnieuw onderzocht en gekeken of ons doel is behaald. Indien nodig kan een nieuw doel worden gesteld en de therapie worden voortgezet.


                                    Logopedie voor kinderen en volwassenen.
Aanmeldingsformulier: 

Probleem:

Verwijzing? Ja Nee

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming dat de verzonden gegevens in de administratie van de praktijk worden vastgelegd. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

   Coaching:


Coaching bij ADHD:

De praktijk biedt coaching voor kinderen met ADHD van groep 4 t/m 8. Deze coaching vindt individueel of in groepsverband plaats. Tijdens de coaching leert uw kind beter omgaan met zijn/haar gedrag, gedachtes en emoties. Hiernaast komt de voeding aan bod en hoe uw kind hierin zichzelf kan sturen/helpen.

Kosten: Op aanvraag.

Training bij faalangst:

Door de huidige samenleving wordt er steeds meer van kinderen verwacht. Dit kan leiden tot de angst om te falen. Hierdoor kan uw kind moeite hebben om goed te kunnen functioneren in de klas. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het bespreken van gedachtes en emoties en hoe hiermee om kan worden gegaan. Middels individuele opdrachten en huiswerkopdrachten leert uw kind beter om te gaan met zijn/haar angsten. Hierbij kan naast de angst om in de klas te falen, ook worden gedacht aan andere angsten: spreken voor een groep, moeite met sociale contacten e.d.. De trainingen vinden individueel of in groepsverband plaats en zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Kosten:  Op aanvraag.


N.B. U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen of te bellen.

Coaching:

Stemcoaching
Stemcoaching LCH LCH biedt ook stemcoaching. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de stem indien er (nog) geen sprake is van een logopedische stoornis. Hierbij bestaan de volgende keuzemogelijkheden:

Stemcoaching
Leer de stem zo optimaal mogelijk te gebruiken. Hierbij wordt aandacht besteed aan het stemgebruik dat erg belangrijk is in het dagelijkse leven en vele werksituaties. Binnen een paar sessies zijn de mogelijkheden van de stem beter bekend en hoe de stem beter is te gebruiken.

Uitspraakcoaching
Leer verstaanbaar spreken en presenteren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het duidelijk en verstaanbaar spreken. Dit kan erg belangrijk zijn bij presentaties, vergaderingen e.d..

Larynxmanipulatie (massage van de larynx/hals en nek)
Mensen die veel zingen of spreken vinden het vaak prettig om dit gebied gemasseerd te hebben. Waar een sporter of danser ook regelmatig naar de masseur gaat om de hardwerkende spieren te laten ontspannen, kan de zanger/beroepsspreker ook zijn stem gezond houden door af en toe het keelgebied te laten masseren.


Wanneer er ook sprake is van een logopedisch traject, wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Anders gelden de volgende tarieven:
- 40,00€ (incl. BTW) per half uur
- 75,00€ (incl. BTW) per uur
- 5 rittenkaart (10% korting)


Voorlichting over de stem aan een groep
Bent u op zoek naar een leuke en informatieve voorlichting over het juiste gebruik van de stem voor uw koor, organisatie of school? LCH biedt een presentatie waarin ook enkele oefeningen worden gedaan voor de stem. Op deze wijze leert men binnen 1 uur de stem beter te gebruiken en kunnen (eventuele) stemproblemen in de toekomst worden voorkomen. De presentatie bestaat uit theorie en oefeningen en wordt op locatie gegeven. U ontvangt tevens een hand-out met diverse oefeningen.

Tarief:
- Binnen 30 km van Gulpen: 100,-€ (incl. BTW)
- Buiten 30 km van Gulpen: 130,-€ (incl. BTW)

Wie ben ik?

Mijn naam is Eveline Janssens-Camps en met hart en ziel zet ik mij in voor Logopedie en Coaching Heuvelland (LCH), gevestigd in Gulpen in het mooie heuvelland van Limburg.

 

 

Ik ben een ervaren allround logopedist die ervaring heeft opgedaan in een praktijk, ziekenhuis en zorginstelling. Door mijn brede ervaring kan ik u of uw kind goede hulp bieden. Hiernaast ben ik ervaren met het behandelen van mensen met autisme, ADHD en faalangst. Dit komt doordat ik naast logopedist ook ADHD-coach en faalangsttrainer ben en in mijn naastenkring mensen met deze krachten ken.

     

Kantoor van Logopedie en Coaching Heuvelland
Als professionele logopedist luister ik aandachtig naar mijn cliënten om ze zo goede logopedie of training te bieden.

Locatie van Logopedie en Coaching Heuvelland
Klik op deze foto en u ziet de locatie van LCH.

       

Ik ben van mening dat iedere persoon anders is en zijn/haar eigen krachten heeft. Dat niet iedereen hetzelfde is, maakt iedereen juist bijzonder. Ik ben dan ook van mening dat de persoon niet moet veranderen, maar kan leren zich in bepaalde situaties anders op te stellen. Deze principes pas ik toe tijdens de logopedische therapie en de coachingsessies. Hierbij staat centraal dat het niet erg is dat niet iedereen hetzelfde gedrag vertoont, emotioneel reageert, sociaal contact heeft en leert. Tijdens de sessies worden vaardigheden aangeleerd en hoe en wanneer deze te gebruiken. Maar eerlijk zijn en jezelf zijn staan bij mij hoog in het vaandel.

 

Voor meer informatie over mij verwijs ik u naar mijn Linkedin-pagina.

 

De behandelingen vinden plaats in de Kindercirkel te Gulpen of op verwijzing aan huis waarbij er connecties zijn met leerkrachten, consultatiebureau, thuiszorg en andere zorgverleners. Hiernaast houd ik contact met huisartsen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Dit alles om ervoor te zorgen dat ik goede zorg kan leveren. Binnen de praktijk kunnen personen van alle leeftijden terecht.

 

...

Waarom LCH?

Er zijn een aantal redenen om voor LCH te kiezen:

  1. Naast logopedie staat coaching centraal waardoor de therapie effectiever kan zijn.

  2. Tevens is telelogopedie mogelijk.   3. Er wordt naast Nederlands ook Engels, Duits en Limburgs dialect gesproken.
4. Voor logopedie is het is na overleg mogelijk om buiten kantooruren af te spreken (vroeg in de ochtend of in de avond).   5. Behandeling gedurende vakantieperiodes is mogelijk.

 
  6. De locatie is dichtbij het centrum van Gulpen en de scholen gelegen.  
7. Op verwijzing van uw huisarts is een huisbezoek mogelijk.
  8. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.  
  9. Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Tevens ben ik aangesloten bij het Autisme Netwerk Zuid-Limburg.
 
10. Ik ben op de hoogte van de meest recente inzichten op het gebied van allround logopedie en stem door mijn deelname aan overleggen hierover.

 
 
Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest
 

       
Contactgegevens:


📞 0636240552
📧 info@logopediecoachingheuvelland.nl
Door het versturen van deze mail geeft u toestemming dat de verzonden gegevens in de administratie van de praktijk worden vastgelegd. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Bezoekadressen:
Hoofdvestiging:
Willem Vliegenstraat 23
6271 DA Gulpen
Nevenvestiging:
van Wachtendonckplein 20
6321 BG Wijlre
🕗 Openingstijden: Iedere dag 08:00u - 20:00u.

Postadres: Höfkensweg 14 6286 BB Nijswiller
KVK: 72140356
Behandelingen zijn op afspraak waarbij afspraken buiten kantooruren en op verzoek in het weekend mogelijk zijn.